English for Media

ENGLESKI ZA UPOSLENE U MEDIJIMA


ENGLESKI ZA NOVINARE-KE - Cambridge engleski za medije razvija komunikacijske vještine i stručna znanja engleskog jezika iz oblasti medija, omogućavajući im da rade pouzdano i učinkovito u datom poslovnom okruženju. Namijenjen je studentima žurnalistike ili osobama koje se profesionalno bave medijima(printanim elektronskim). Pokrivanjem raspona medija srodnim poljima, uključujući novine, televizije, radija i marketinga, samostalnih osam jedinica(2 modula) će omogućiti studentima da se koncentriraju na područja koja su najrelevantnija za njih. Pohađajući ovaj kurs steći ćete potrebna znanja i specifične vještine kao što su pisanje naslova, izrada i proizvodnja reklama, pisanje i razumjevanje članaka, sastavljanje vijesti na stranom jeziku, raspoređivanje programa i priprema terena. Autentični nastavni materijali, kao što su novinski članci, prilagođeni filmski scenariji i blogovi pomoći u pripremi učenika za bolje snalaženje na radnom mjestu. Knjiga sadrži 2 modula po 20 časova. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.


Intenzitet kursa može biti: 1. ekstenzivan (EKSTI) 2x sedmično po 2 časa, jedan modul traje 5 sedmica, 2. poluintenzivni(POLI) 2x2 časa sedmično+svaki drugi petak po 2 časa, u prosjeku 5 časova sedmično, jedan modul traje 4 sedmice ili 3. intenzivni(INTI), 4-5x po 2 časa sedmično, jedan modul traje 2-3 sedmice. Nastava se može organizirati ovisno o izboru većine klijenata. U sva tri oblika dinamike pohađanja dodaje se jedan dolazak više, obično zadnji petak u mjesecu ukoliko ođe do gubitka nastave uslijed praznika i sl. Dinamika nastave za manje grupe se reguliše posebnim rasporedom!DINAMIKA NASTAVE
EKSTENZIVNI POLU-INTENZIVNI* INTENZIVNI
2x2 časa(45') 3x2 časa(45')* 4-5x2časa(45')
20č/modul/5 sedmica 20č/modul/4 sedmice 20č/modul/2-3 sedmice

NOTE: *svaki drugi petak +2 časa
Nivoi (klikni)

CIJENOVNIK USLUGA  - ILS Interlingua

CIJENOVNIK KURSEVA PO JEDNOM MODULU od 24 časa/18h (A1-C1)

Sedmični  fond sati Tip kursa Broj polaznika u grupi

Broj časova za jedan modul

Cijena po polazniku/modul PDV uključen u cijenu

POLI/INTI GRUP 9-10
20 čas. 120KM
POLI/INTI
GRUP 7-8
20 čas.

135KM

POLI/INTI
GRUP 5-6
20 čas. 150KM
POLI/INTI
SEMI 3-4
20 čas. 185KM
Tabela 1 1.čas=45'
FIKSNI TERMINI

INDI - INDIVIDUALNI ČASOVI - CIJENA PO ČASU
Sedmični  fond sati
Br. Polaznika Fiksni/Fleksibilni termini
Min. časova u paketu

Cijena paketa(po času/45')                  PDV uključen

POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično

1-2

FLEKSI 20 časova 640KM(32KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FLEKSI 30 časova 840KM(28KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FIKSNI 40 časova 1040KM(26KM/45')
POLI 4-5/ INTI 6-8  časova sedmično 1-2 FIKSNI
50 časova 1250KM(25KM/45')
Tabela 4
1čas = 45'

*NOTE - U sve cijene je uključen PDV. Za dolazak na lokaciju klijenta cijena se uvećava za 10% (gradsko područje), 15% za područje van užih gradskih općina 5 do 12km udaljenosti od škole, te  20% 12-20km udaljenosti od škole + putni troškovi. Cijena poslovnih i stručnih kurseva se uvećava za 20%.  Za 3 grupe ili više popust 10%!!! (Važi za firme). *Interlingua zadržava pravo izmjene cijena!Ključne značajke


• Autentična nastavne materijale, kao što su novinski članci, prilagođena filmskih scenarija, reklame i blogova pomoći u pripremi učenika.
• Pokrivanje raspona medija vezanih uz polja i teme, ovaj fleksibilni tečaj može se koristiti ili kao kompletan program ili dopuniti opće ili poslovne tečajeva engleskog jezika.
 
145846