English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

UPISNI TERMINI

Naš centar organizuje kurseve engleskog, njemačkog ...itd. tokom cijele godine. Upis na polu intenzivne kurseve organizuju se od septembra ili oktobra - JESENJI UPIS, januara ili februara - ZIMSKI UPIS, te od marta ili aprila - PROLJETNI UPIS. Od maja do augusta se organiziraju ljetnji intenzivni kursevi tkzv. SUMMER COURSES. U ljetnjim mjesecima (juni, juli, august) se organizuju intenzivni jedno ili dvo sedmični, 4 do 5 puta sedmično po 3-4 školska časa. Ovo znači da u jednoj školskoj godini možete ostvariti izuzetan napredak u znanju stranog jezika.
16.00-17.30

17.45-19.15

19.30-21.00

STRANI JEZICI - TERMINI UPISA I POČETAK NASTAVE

POLU - INTENZIVNI KURSEVI 2015 / ABD15


SEPTEMBAR 2015
OKTOBAR 2015      
NOVEMBAR 2015     
DECEMBAR 2015  
PONEDJELJAK  

71
14
21
28

5
12
19
26

21
9
16
23
30

7
14
21
28

UTORAK
110
8
15
22
29

6
13
20
27

3
10
17
24

10
8
15
22
29

SRIJEDA
2
9
16
23
30

7
14
21
28

4
11
18
25

2
9
16
23
30

ČETVRTAK
3
10
17
24

10
80
15
22
29

5
12
19
26

31
10
17
24
31

PETAK
4
11*18
25

2
9
16
23
30

6
13
20
27

41
11
18
25


SUBOTA
5
12
19
26

3
10
17
24
31

7
14
21
28

5
12
19
26


NEDJELJA
6
13
20
27

4
11
18
25

10
8
15
22
29

6
13
20
27


Boja prve sesije  Boja zadnje sesije  Praznici-Neradni dani  Grupa 1(Ut-Čet+P) Grupa 2(Pon-Sri+P)

*NOTE: Zbog nastupajućih praznika (BAJRAM 24-25.09.), petak 11-og septembra pohađaju sve grupe u odgovarajućim ili izmijenjenim terminima. Takođe, sve grupe(1 i 2) završavaju 2-og oktobra!!


POLU - INTENZIVNI KURSEVI 2016 / ABD16


JANUAR 2016      
FEBRUAR   2016
MARTOVSKI  2016APRILSKI 2016
PONEDJELJAK
4
11
18
25
11
815
22
29
7
14
21
28

4
11
18
25

UTORAK
5
12
19
26
21
916
23

11
80
15
22
29

50
12
19
26

SRIJEDA

6
13
20
27
3
1017
24

2
9
16
23
30

6
13
20
27

ČETVRTAK

70
14
21
28
4
11
18
25

3
10
17
24
31

70
14
21
28

PETAK
10
8
15
22
29
5
12
19
26

40
11
18
25

11
80
15
22
29

SUBOTA
2
9
16
23
30
6
13
20
27

5
12
19
26

2
9
16
23
30

NEDJELJA
3
10
17
24
31
7
14
21
28

6
13
20
27

3
10
17
24
POLU I INTENZIVNI KURSEVI 2016 / ABD16


2016
MAJI2016JUNI  2016
JULI       2016        AUGUST 2016 

PONEDJELJAK

21
9
16
23
30


6
13
20
27


41
11
18
25

1081
15
22
29


UTORAK

3
10
17
24
31


7
14
21
28


51
12
19
26

21
91
16
23
30


SRIJEDA

4
11
18
25


108
15
22
29


61
13
20
27

31
10
17
24
31


ČETVRTAK

5
12
19
26


21
91
16
23
30


71
14
21
28

41
11
18
25PETAK

61
13
20
27


31
10
17
24


1081
15
22
29

51
12
19
26SUBOTA

7
14
21
28


4
11
18
25


2
9
16
23
30

6
13
20
27NEDJELJA
108
15
22
29


5
12
19
26


3
10
17
24
31

7
14
21
28Početak INTENZIVNI KURS  Kraj INTENZIVNI  INT-Intenzivni kurs 2 SEDMICE       INTENZIVNI JEDNOSEDMIČNI 

 


INTENZITET NASTAVE


Intenzivni - 20 časova/modul

1 sedmica   5x po 4 časa dnevno

2 sedmice   5x po 2 časa dnevno, 3x po 3 časa dnevno

3 sedmice   4x po 2 časa dnevno, 3x3 časa dnevno

Upis u junu, julu, augustu, do svakog petka, a početak nastave svakog ponedjeljka.


Polu-Intenzivni  - 20 časova/modul

4 sedmice   2x po 2 časa dnevno+ svaki drugi petak po 2 časa

4 sedmice   2x po 3 časa dnevno ili 2x po 2h

Upis do 25. u mjesecu, a početak nastave prvi ponedjeljak/utorak narednog mjesec.

         Standard Kurs Termini -  4 sedmice

        /2x po 2 časa + svaki drugi petak 2 časa/5 časova sedmično

SALA xy


Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Morning

09.00-10.30


Teens kursevi

10.45-12.15


YLE

Noon

12.30-14.00


YLD

Afternoon

14.15-15.45

*Svaki 2. Pet


16.00-17.30

naizmjenično


Evening


17.45-19.15

A1

A2

A1

A2

A1/A2


19.30-21.00

B1

B2

B1

B2

B1/B2Moguća opcija kurs termina - 5 sedmica

/2x po 2 časa dnevno/ 4 časa sedmično

SALA xy


Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Morning

09.00-10.30


Teens kursevi

10.45-12.15


YLE

Noon

12.30-14.00


YLD

Afternoon

14.15-15.4516.00-17.30Evening


17.45-19.15

A1

A2

A3

A1

A2

A3

19.30-21.00

B1

B2

B3

B1

B2

B3
PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

 
147476