English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

AKCIJA! Obuka za poslovne sekretarice, 40 časova, 195KM -
Četvrtak, 22 Septembar 2016 13:51

Moderna sekretarica/ Voditelj ureda, 40 časova, već od 195KM+PDV.

Nova radna mjesta za poslovnog sekretara otvaraju se svakodnevno. Ovaj kurs je dobra prilika za uspješnu karijeru u jakoj firmi ili kompaniji

Prvi utisak koji jedna firma ostavi na svoje klijente i poslovne saradnike može biti presudan za njeno uspješno poslovanje. Zato, pozicija poslovnog sekretara, kao prvog lica kompanije, iz dana u dan sve više dobiva na značaju, a nova radna mjesta otvaraju se stalno – posao poslovnog sekretara zauzima ubjedljivo 1. mjesto na listi najtraženijih poslova u oblasti administracije. Posao poslovnog sekretara je zanimljiv, izazovan i zahtjeva poznavanje posebnih metoda poslovanja. Zato ako ste ambiciozni, spremni da postanete vrijedan resurs svake firme, organizator posla i desna ruka upravljačkog kadra, svim potrebnim vještinama i praktičnim znanjima možete ovladati na obuci za poslovnog sekretaraCijena po modulu iznosi 195KM+PDV, za minimum 6-8 polaznika u grupi, a za 40 školskih časova od po 45' - cca 2 MJESECA. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/MODULIMA: Engleski za sekretarice, Kompjuterska daktilografija. Cijena individualne nastave 1/1 ili 1/2 iznosi 30KM+PDV po jednom školskom času od 45', odnosno 1200KM+PDV za 40 časova. Želite kurs za Upravnog referenta/sekretara u javnim institucijama, sudovima, opčinama, advokatskim kancelarijama (klikni na link)


UPIS U TOKU! DO svakog 15. i 25.-og u mjesecu, početak nastave svake prve i treće sedmice narednog mjeseca. 

Naš EC Interlingua će svim polaznicima, a nakon kursa,  po mogućnosti pružiti mentorsku podršku  za povezivanje s potencijalnim poslodavcima, objaviti listu osposobljenih polaznika na web stranici, te eventualno istu poslati potencijalnim poslodavcima.


Uslovi za praćenje KURSA datog sadržaja su: završena srednja škola, posjedovanje znanja općeg engleskog jezika, minimum na nivou A2 - Pre Intermediate, solidno poznavanja rada na računaru, paket MS Office, ovisno o nivou i provjera znanja iz kompjuterske daktilografije, te pravopisa bosanskog jezika. Provjera znanja se vrši nakon uplate registracije za kurs, u iznosu od 95KM, a najkasnije 2 sedmice prije početka nastave. Kandidati koji steknu uslove za nastavak kursa doplaćuju ostatak predviđenog iznosa za jedan modul kursa prije početka nastave. Kandidatima, koji u većoj mjeri ne zadovolje uslove ulaznog testiranja, uplaćeni iznos registracije smatraće se kao trošak polaganja ulaznog ispita, od 95KM i neće se vratiti. Polaznici mogu ostvariti pravo na dodjelu certifikata odgovarajućeg nivoa ili poznavanja pojedinih vještina stranog jezika odn. dijelova MS Office paketa, konkretno za WORD ili EXCEL, a ovisno o znanju.


Sadržaj programa:


Kurs sadrži 2 modula od po 40 školskih časova. U prvom Osnovnom modulu polaznici se upoznaju sa elementarnim vještinama ovog vida poslovanja, predviđen je za sve polaznike sa završenom srednjom školom koji imaju želju da ovladaju vještinama administracije i poslovnih sekretarica te povećaju vlastite šanse za novo zaposlenje ili  onima koji imaju želju da promijene radno mjesto i prebace se na poptino nove radne pozicije. Naročito je namijenjen mladim tek svršenim srednjoškolcima koji imaju potrebu da steknu prva radna iskustva. modulu seraspoređenih u 4 predmetna izučavanja, a ukupno traje 8 sedmice. Drugi,

Napredni modul se nadovezuje na prvi i namijenjen je uposlenicima koji već obavljaju poslove poslovnog sekretara ali žele da prošire znanje te ostvare veći nivo na ljestvici poslovne karijere. Ovim naprednim modulom polaznici stiču znanja obavljanja sekretarskih složenijih poslova u većim firmama tkzv. Office menadžerima gdje postoji više odjela koje imaju svoje sekretarice, drugim riječima, postaju rukovodioci svih odjela sa svojim sekretaricama. Takođe takav rukovodilac je i PR firme, ostvaruje odnose sa javnošću, vodi konferencije za štampu, obavještava medije, zapošljava nove, (otpušta neodgovorne radnike), poslovne sekretare-ice, organizuje njihovu obuku i sl.

Svaki modul u prosjeku i normalno dinamikom  traje 2 mjeseca, naziva se polu-intenzivni kurs. Intenzivni kurs s pojačanom dinamikom od 8 časova sedmično tj 4x sedmično po 2 školska časa dnevno traje maksimum 5 sedmica.  Moduli su potpuno neovisni jedan od drugog jedini uslov za Napredni modul je odgovarajuće radno iskustvo ili završen Osnovni modul. INTEGRACIJA SA DRUGIM KURSEVIMA/MODULIMA: Engleski za sekretarice, Kompkuterska daktilografija. 


MODULI

Sekretarski/Tajnički poslovi I  i II

  Modul 1

  SPO Sekretarski/Tajnički poslovi I        (40 časova)

  - Sekretarski/Tajnički poslovi I

  • Uvod u tajničko poslovanje
  1. Pojam i važnost tajničkog poslovanja
  2. Pojam tajnika/tajnice kao zanimanja
  3. Područje rada i složenost zanimanja
  4. Radno okruženje tajnika-ce
  5. Karakteristike i osobine tajnika-ce
  6. Vještine u organizaciji rada i obavljanju poslova
  • Komunikacija i poslovno komuniciranje
  1. Pojam i vrste komunikacije
  2. Komunikacija u poslovnoj organizaciji
  3. Pisana poslovna komunikacija
  4. Komunikacija u promociji
  5. Operativne komunikacije
  6. Negativne komunikacije
  7. Komunikacija u odnosima s javnošću
  • Osnovni pojmovi uredskog poslovanja
  1. Uredsko poslovanje
  2. Uredsko poslovanje javne uprave
  3. Pravni izvori, načela i temeljni posjmovi uredskog poslovanja u javnoj upravi
  4. Važnost pečata, žigova i štambilja
  5. Ovjeravanje službenih dokumenata
  6. Vrste knjiga u uredskom poslovanju
  7. Klasifikacija oznaka i protokolarni broj
  8. Komuniciranje tijela i stranaka
  9. Aktivnosti uredskog poslovanja
  10. Obilježja uredskog poslovanja
  • Osnovni pojmovi računovodstvenog poslovanja
  1. Osnovni pojmovi računovodstva
  2. Poslovne knjige
  3. Novčano poslovanje
  4. Poslovanje sa žiro računom
  5. Poslovanje sa čekovima
  6. Pojam i sadržaj narudžbenice
  7. Organizacija službenog putovanja
  • Poslovni bonton
  1. Nastanak i značenje bontona
  2. Komunikacija
  3. Izgled
  4. Odjeća 
  5. Primjereno i neprimjereno u odijevanju
  6. Radno okruženje
  7. Ponašanje i rad u uredu
  8. Pravila ophođenja
  9. Telefonska komunikacija
  10. Ophođenje sa upoernim strankama
  11. Planiranje društvenih okupljanja
  12. Raspored i ponašanje za stolom
  13. Ponašanje u javnosti
  14. Ponašanje u specifičnim situacijama
  • Planiranje rada i upravljanje informacijama
  1. Značaj planiranja u organizaciji rada
  2. Tehnička pomagala u upravljanju vremenom
  3. Elektroničko uredsko poslovanje
  4. Email komunikacija, poslovna korespondencija  Modul 2

  SPO Sekretarski/Tajnički poslovi II     (40 časova)

  - Sekretarski/Tajnički poslovi II

  • Poslovne komunikacije
  1. Osnove odnosa sa javnošću
  2. Odnosi s javnošću kao komunikacija između organizacije i javnosti
  3. Komunikacije prema smjeru
  4. Važnost uspješne komunikacije
  5. Uzroci neuspješne komunikacije
  6. Kako poboljšati komunikaciju
  7. Poslovna etika
  • Odnosi sa medijima
  1. Glasnogovornik
  2. Odnosi sa javnim medijima
  3. Konferencija za novinare
  4. Priopćenje za javnost
  5. Obavijest za javnost
  6. Izava za javnost
  7. Radijska ili TV emisija
  • Planiranje ljudskih potencijala i upravljanje njima
  1. Fundamentalni organizacijski potencijali
  2. Pojam i značenje ljudskih resursa
  3. Ulaganje u uslove rada i usavršavanja ljudskih resursa
  4. Metode vrjednovanja rada i stimulacije zaposlenika
  5. Sposobnost praktične primjene stečenih znanja i kreativnost kao pokretačka snaga
  • Odnosi s javnošću PR/ odnosi s medijima
  1. Protokoli i posjete BiH
  2. Prijem u kantonima/općinama/gradovima
  3. Posjete kantonu/općini/gradu
  • Sastanci
  1. Pojam sastanka
  2. Svrha sastanka
  3. Vrste sastanaka
  4. Priprema poslovnih sastanak
  5. Tok poslovnog sastanka
  6. Zapisnik
  7. Unaprjeđivanje sastanka
  8. Pripreme za sjednice gradske ili kantonlne skupštine i vođenje zapisnika
  • Osnovna pravila pripreme za TV intervju ili prezentaciju
  1. Intervju-pojam, vrste, ciljevi i oblici
  2. Pravila vođenja uspješnog intervjua
  Okvirni NPP za OKD - Kompjuterska daktilografija I+II (40+40)

  Modul 3

  Osnovni modul  -  Kompjuterska daktilografija I  (40 časova)

  Ovaj modul sadrži neophodne upute za savladavanje desetoprstnog slijepog kucanja i pisanja na računaru, te osnovne pojmove obrade i unosa tekstova. Namijenjen je svim korisnicima koji žele na brz i jednostavan način naučiti da se služe sa deset prstiju pri upotrebi tastature/ tipkovnice, kao što su: poslovne sekretarice/tajnice,upravni referenti, profesori, novinari, prevodioci i sl.

  • Ured
  • Računalo
  • Programska podrška
  • Rad sa tastaturom/ tipkovnicom
  • Zahvati na slova
  • Obrada teksta - WORD
  • Unos teksta
  • Zahvat na brojeve i posebne znakove
  • Uvježbavanje brzine


  Modul 4

  Napredni modul - Kompjuterska daktilografija II  (40 časova)


  Ovaj modul namijenjen je svima onima koji žele unaprijediti tehnike desetoprstnog slijepog pisanja na računaru, postići veće brzine pisanja, kucanja, unosa teksta, oblikovanja i korigovanja teksta, te savladati osnove oblikovanja poslovnih komunikacija, kao i svim korisnicima Worda koji žele usavršiti svoje znanje obrade i oblikovanja teksta ili polagati za odgovarajuće klase brzine unosa. 

  • Program za unos i obradu teksta
  • Vježbe brzine i tačnosti
  • Obrada i oblikovanje teksta
  • Tablice
  • Omotnice
  • Pisana komunikacija
  • Diktati i transkripti

  Dinamika modula 2x sedmično po 2 časa dnevno + svaki drugi petak po 2 časa naizmjenično.


  DODATNE OPCIJE


  PSE - Poslovni engleski za sekretarice    (40 časova)

  Modul 5 


  Poslovni engleski - Engleski za sekretarice i administrativni personal

   Sadržaj kursa

  • Unit 1: Scweibur: The Fiftieth Anniversary
  • Unit 2: The Sales Report
  • Unit 3: The Thanking Letter
  • Unit 4: A Telephone Message
  • Unit 5: A Death to Report
  • Unit 6: A Memo 
  • Unit 7: A Journey
  • Unit 8: Minutes 
  • Unit 9: An Article and a Memo 
  • Unit 10: The Transfer
  • Unit 11: Changing Jobs
  • Unit 12: The new Secretary   Osnovi knjigovodstva, 40 časova

  Modul 6

  Okvirni Plan i program osnovnog kursa

  • Pojam, ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto knjigovodstvo vs dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva, greške u knjigovodstvu
  • Kontni okvir i kontni plan
  • Knjigovodstveni instrumenti – Inventar imovine, Bilans stanja, Dnevnik, Glavna knjiga, Pomoćne knjige, Zaključni list
  • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, pro faktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
  • Knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje, plaćanje dobavljačima i knjiženje izvoda
  • Pojam i podjela troškova i rashoda
  • Obračun plate
  • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
  • Obračun PDV-a
  • Obračun rezultata
  • Upoznavanje sa specijaliziranim knjigovodstvenim softverima


  Stručna praksa

  Modul 7

  Nakon  1. ili 2. i drugih modula stručnog dijela kursa poželjno je da polaznici  (u nekim slučajevima obavezni-po želji poslodavca), pohađaju i završe praktični dio obuke kod odabranog poslodavca i to minimum 30 radnih sati za šta mu poslodavac izdaje potvrdu. Nakon toga polaznik može pristupiti završnom ispitu.


  Dinamika modula: Polu-intenzivno, 2-3x sedmično po 2-3 časa dnevno + svaki petak 2 časa  u  trajanju od 6-8 sedmica. Intenzivno 3-4x sedmično po 2-3 časa u trajanju od 4-5 sedmica.


  SPO /MODUL I + MODUL II/ = 80 ČASOVA, cca 2 mjeseca  Diploma ili Certifikat o uspješno završenoj obuci 


  Nakon uspješno položenih svih predmeta ove obuke izdaje se Certifikat ili Uvjerenje o uspješno završenoj obuci ili kursu, uz uslov prisutnosti najmanje 75% od ukupne nastave datog modula, Poslovnog sekretara/sekretarice tj Voditelja ofisa(Office Manager-a), koji SLUŽI POSLODAVCU KAO DOKAZ OSPOSOBLJAVANJA POLAZNIKA. Po završetku obuke polaznici će dobiti certifikat kojim se potvrđuju stečene kompetencije, neformalnog obrazovanja, te ocjenu prema ostvarenim rezultatima naše preporuke za angažman. Ukoliko kandidati ne polože kurs modul mogu ponovo pristupiti retestu tek nakon 7 dana od dana završetka kursa. RETEST se naknadno plaća u iznosu od 75KM po izlasku.  


  Trajanje kursa i fond časova


  Kurs traje 4-5 sedmice sa završnim-finalnim testiranjem. Pohađa se prema unaprijed utvrđenom rasporedu.  Ukupan fond časova sa završnim testiranjima iznosi 40x45' po modulu, a ključuje input i praktičan rad. 


  Okvirni raspored časova


  Red.Br.TERMIN
  PONEDJ.UTORAK
  SRIJEDA 
   ČETVRT. 
  PETAK    

  PRP-PRIJEPODNEVNI OKVIRNI TERMINI


  TERMIN OPCIJA 1 

  1.dvočas
  10.00-11.30
  M1M1PAUZAM1M1
  2.dvočas
  11.45-13.15
  M1
  M1
  M1/svaki drugi

  TERMIN OPCIJA 2 

  1.dvočas
  14.00-15.30M1M1M1M1PAUZA
  2.tročas15.45-17.15M1
  M1
  M1/svaki drugi

  Časovi se odvijaju u prijepodnevnim i popodnevnim terminima i to počev od 10h pa do 13h ili od 14-17 h. Dnevna ukupna frekvencija časova PRP termina može se zamijeniti sa ukupnom frekvencijom PPD termina i obratno.

   1. SPO  -  Sekretarsko poslovanje                         I+II  (40+40 č. )

   1.1. Osnovni kurs 40 časova

   1.2 Napredni kurs 40 časova


   TOTAL:                                                                    80 časova    Cijena obuke/ Način plaćanja


   Rad u grupi


   Za 6-8 polaznika 195KM+PDV po polazniku.

   UPLATA  registracija(najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) u iznosu od 95KM+PDV  + ostatak i to:

   1. rata ( DAN PRIJE POČETKA NASTAVE MODULA I-III ) u iznosu od 100KM,   NOTE: Ukoliko kandidat odustane 2 do 1 sedmice prije početka nastave iznos uplaćene registracije u iznosu od 95KM će se vratiti polazniku, a ako odustane 7 dana prije početka nastave, škola neće vratiti uplaćeni iznos registracije u iznosu od 95KM. Ukoliko kandidat odustane na početku ili u toku nastave dužan je izmiriti sve obaveze cjelokupnog plaćanja kursa, a prema cijenovniku. 

   *DISTRIBUTERI LITERATURE, PREDAVAČI i ORGANIZATORI MORAJU BITI UPOZNATI SA POČETKOM NASTAVE NAJMANJE 2 SEDMICE PRIJE POČETKA NASTAVNOG CIKLUSA   LITERATURA:


   Opcija 1: Kupovina ili Rentanje (knjige se koriste isključivo na času.)

   Opcija 2: Rentanje - Korištenje knjiga na času.

   Handouts materijali su obezbjeđeni po potrebi na času.   Polu-Individualna nastava


   Za 4-5 polaznika cijena se računa 6x195/broj polaznika(2-4). za 40 časova, uplata registracije(najkasnije 2 sedmice prije početka kursa) a razlika dan prije početka nastave.    NOTE: Ukoliko kandidat odustane 2 do 1 sedmice prije početka nastave iznos uplaćene registracije u iznosu od 95KM će se vratiti polazniku, a ako odustane 7 dana prije početka nastave, škola neće vratiti uplaćeni iznos registracije u iznosu od 95KM. Ukoliko kandidat odustane na početku ili u toku nastave dužan je izmiriti sve obaveze cjelokupnog plaćanja kursa, a prema cijenovniku. 

   *DISTRIBUTERI LITERATURE, PREDAVAČI i ORGANIZATORI MORAJU BITI UPOZNATI SA POČETKOM NASTAVE NAJMANJE 2 SEDMICE PRIJE POČETKA NASTAVNOG CIKLUSA
   Individualna nastava


   Polaznici koji žele pohađati individualnu nastavu trebaju uraditi ulazno testiranje znanja iz oblasti stranih jezika, IT i eventualno poslovnih vještina-poznavanje daktilografije. Ulaznim testiranjem se utvrđuje broj modula koji polaznik treba pohađati, odnosno broj predmeta te fond časova koji je potreban da polaznik uspješno savlada predviđenu obuku. Polaznik prije navedenih testiranja uplaćuje registraciju u iznosu od 200KM i to 2 sedmice prije predviđenog testiranja. Cijena časa iznosi 35KM+PDV.  Ukupan iznos umanjen za registraciju se uplaćuje unaprijed za predviđeni i odgovarajući broj časova. 


   Investirajte u znanje i u Vašu profesionalnu budućnost!


   NOTE: Ukoliko kandidat odustane 2 sedmice prije početka nastave iznos uplaćene registracije u iznosu od 199KM će se vratiti polazniku, a ako odustane 10 dana prije početka nastave škola neće vratiti uplaćeni iznos registracije u iznosu od 199KM. Ukoliko kandidat odustane na početku ili u toku nastave dužan je izmiriti sve obaveze cjelokupnog plaćanja kursa, a prema cijenovniku.
    
   148995