Business&ESP Courses
Stručni kursevi za studente prava, ekonomije, medicine, žurnalistike

Poslovni i strukovni programi za studente! 

Poslovni engleski (Business English) je prvenstveno namjenjen studentima ekonomskih nauka kao i uposlenicima iz vaše firme, menadžerima koji imaju potrebu komunicirati na engleskom jeziku sa stranim poslovnim partnerima, poboljšati vlastiti CV i sl.  Diskusije, projekti,  radionice i slučajevi iz prakse čine naše programe realnim i primjenjivim u stvarnim poslovnim situacijama. Na ovaj način ćete razviti vaše govorne sposobnosti steći više samopouzdanja te razviti potreban vokabular iz poslovnog engleskog. Pored uobičajenih poslovnih kurseva naša škola organizuje pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita iz poslovnog engleskog: BEC (Preliminary, Vantage, Higher); TOEIC (Test of English  International Communication). Nastava se organizuje u 4-5 modula po 20 školskih časova za jedan CEF nivo. Literatura : Market Leader, Business Result i sl. Nivoi : Poslovni Elementary, Poslovni Preintermediate, Poslovni Intermediate, Poslovni Upper Intermediate, Poslovni Advanced. Upisni rok traje do 05 - 25. u mjesecu, a početak nastave prva sedmica narednog mjeseca.  

Pročitaj više...
 
Engleski za medicinare

ENGLISH IN MEDICINE - MEDICINSKI ENGLESKI

Kursevi Medicinskog Engleskog jezika - Ovaj kurs je namijenjen kvalificiranim lijecnicima, stomatolozima, farmaceutima te studentima medicinskih nauka  koji žele raditi u engleskom govornom okruženju. Uz veci naglasak na komunikacijske vještine-treninga u medicini, ovaj kurs ima za cilj razviti stručni jezik i interpersonalne vještine bitne za uspostavljanje i održavanje odnosa izmedu lijecnika i njihovih pacijenata, tako da lijecnicima osigura učinkovitije obavljanje svojih dužnosti na engleskom tj i sa vecim povjerenjem. Kursevi mogu pripremiti polaznika do UBELT-a, ispita za provjeru znanja medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog engleskog jezika koje organizuje University of Bath, a čiji smo ispitni centar. Takoder organiziramo pripreme za navedene ispite - Medicinski engleski Ispiti : Dential I i II; Pharmacy I i II; General Medical Doctors I). Kursevi  se organizuje u 2 CEF nivoa svaki po 3-4 modula od po 20 školskih sati, a održava se na naprednoj razini (B2 i C1). TABELA NIVOA


Pročitaj više...
 
Pravni engleski
ENGLISH IN LAW - ENGLESKI ZA PRAVNIKE


Pravni engleski - Ako ste student prava ili ekonomije, trebate spremiti pravni ispit tj poslovno pravo na engleskom jeziku ili sigurno želite dokazati buducim poslodavcima da se dobro služite engleskim jezikom iz struke. Ako ste pravnik ili odvjetnik, sigurno želite dovoljno dobro znati engleski da možete komunicirati s klijentima i strucnjacima iz drugih zemalja. Engleski je neophodan svakom pravniku koji radi na medunarodnim pitanjima. Engleski je svjetski jezik pravne profesije, poslovnog svijeta i medunarodnih odnosa. Naš centar u tom smislu organizuje kurs pravnog engleskoga jezika na kojemu cete nauciti pravni jezik i steci znanje pomocu kojega cete bolje poslovati u medunarodnoj sredini, lakše savladati obaveze na fakultetu i sl. Takoder cete razvijati i opce vještine pisanja i govora na engleskom jeziku. Kurs pokriva teme prava društava, poslovno pravo, trgovacko pravo, ugovori, nekretnine, te intelektualno vlasništvo. Uciti cete kako na engleskom jeziku, koristeci ispravnu terminologiju, pripremiti pravne prezentacije, rasprave, ugovore, statute i pravna mišljenja. 
Pročitaj više...
 
English for Job-Hunting

ENGLESKI ZA TRAŽIOCE POSLA

Engleski za tražioce posla je dizajniran tako da razvija specijalističkih znanja engleskog jezika i komunikacijskih vještina pri traženju posla kod stranih poslodavaca kao npr. podnošenja molbi ili aplikacija za posao, pisanje CV-a ili popratnih pisama, raznih zahtjeva i sl. Idealno za one koji su novi u svijetu zapošljavanja. Kurs obuhvaća šest samostalni jedinica koji pokrivaju ključna područja kao što su priprema CV-životopisa, pisanje popratnog pisma te odgovaranje na intervju pitanja. Autentična materijala kao što su prava biografija/životopis i popratno pismo i sl će omogućiti polaznicima da u stvarnim situacijama steknu praktično iskustvo u razumijevanju i pripremi vitalnih dokumenata. Osim toga također se nude vrijedni i korisni savjeti kako bi poboljšali šanse za zapošljavanje tražiocima posla te stekli veće povjerenje poslodavaca, uključujući i pomoć u teškim intervju pitanja i kako se predstaviti učinkovito. Kurs se organizuje u 1-2 modula ovisno o nivou znanja polaznika. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.


Pročitaj više...
 
English for Engineering

ENGLESKI ZA INŽINJERE GRAĐEVINE, MAŠINSTVA, ELEKTROTEHNIKE..i sl.

Engleski za inženjere razvija komunikacijske vještine i stručna znanja engleskog jezika iz profesija inženjer građevine, elektrotehnike, mašinstva i sl. omogućujući im da komuniciraju sa više smopouzdanja te učinkovitije s kolegama iz struke tj. klijentima. Takođe je namijenjen i studentima građevine, mašinstva, elektrotehnike i sl. Kurs se sastoji od 2-3 modula po 20 časova ovisno o nivou(Intermediate ili Upper-intermediate). Deset samostalnih jedinica pokrivaju teme zajedničke za sve vrste inženjera - uključujući građevinske, iz elektrotehnike i mašinstva - kao što su postupci i mjere predostrožnosti, monitoring i kontrola, te projektiranje itd. Autentične aktivnosti - od opisivanja  tehničkih problema i sugeriranja rješenja,  rad s crtežima - čine kurs relevantnim i motivirajućim.   Uslov: Min B1-Intermediate.


Pročitaj više...
 
English for Marketing

ENGLISH FOR MARKETING


 ENGLESKI ZA MARKETING - Ovaj kurs pokriva područja marketinga povezanim temama, uključujući poslovne i marketing planove, istraživanje tržišta, brendiranje i digitalni marketing i sl. Deset samostalni jedinica omogućit će polaznicima da se koncentriraju na područja koja su najrelevantnija za njih. Kao što podučavanje područja stručnog jezika, također razvija poslovne specifične vještine, kao što su obavljanje marketinške revizije pomoću SWOT, PESTEL i FFA(pet snaga analize), planiranja marketinškog miksa, priprema marketinških kampanja, organiziranje događanja te izložbe i razvoj digitalnih marekting strategija. Korištenje autentičnih konteksta u knjizi dodatno pomaže u pripremi učenika za pravi radni vijek.


Pročitaj više...
 
English for Nursing

ENGLISH FOR NURSING - ENGLESKI ZA BOLNIČARE-KE


ENGLESKI ZA BOLNIČARE-KE. Ovaj specijalni kurs Engleskog jezika, iz oblasti medicinske njege, namijenjen je za bolničare, medicinske sestre, radnike i sl. i organiziran je u 2 nivoa(Pre-Intermediate i Intermediate) po 2 modula. Dizajniran da poboljša komunikacijske vještine i stručna znanja engleskog jezika zdravstvenih djelatnika, što će im omogućiti da se sporazumjevaju na engleskom jeziku sa više samopouzdanja i učinkovitosti. S naglaskom na slušanju i govoru, kurs sadrži 2 modula po nivou po 20 časova i  pokriva osnovna područja sestrinstva, kao što su prijem i otpust bolesnika, bolesnikov iskaz, uzimanje medicinskih uzoraka, postoperativna njega, planiranje zadataka i sl. Vjerodostojni zadaci i aktivnosti su bazirani na svakodnevnim bolničkim situacijama i slučajevima iz prakse, a vezano za njegu bolesnika. Ovaj kurs ima aktivnosti koji se fokusiraju na najnovije napredne tehnologije tako da će med.osoblje i u tom smislu biti informirani. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.


Pročitaj više...
 
English for Media

ENGLESKI ZA UPOSLENE U MEDIJIMA


ENGLESKI ZA NOVINARE-KE - Cambridge engleski za medije razvija komunikacijske vještine i stručna znanja engleskog jezika iz oblasti medija, omogućavajući im da rade pouzdano i učinkovito u datom poslovnom okruženju. Namijenjen je studentima žurnalistike ili osobama koje se profesionalno bave medijima(printanim elektronskim). Pokrivanjem raspona medija srodnim poljima, uključujući novine, televizije, radija i marketinga, samostalnih osam jedinica(2 modula) će omogućiti studentima da se koncentriraju na područja koja su najrelevantnija za njih. Pohađajući ovaj kurs steći ćete potrebna znanja i specifične vještine kao što su pisanje naslova, izrada i proizvodnja reklama, pisanje i razumjevanje članaka, sastavljanje vijesti na stranom jeziku, raspoređivanje programa i priprema terena. Autentični nastavni materijali, kao što su novinski članci, prilagođeni filmski scenariji i blogovi pomoći u pripremi učenika za bolje snalaženje na radnom mjestu. Knjiga sadrži 2 modula po 20 časova. Uslov: Min A2-Pre-intermediate.


Pročitaj više...
 


145857